Års/ infomöte 2019

Detta är en inbjudan till info/årsmöte i Stenungsunds Klätterklubb till nya och gamla medlemmar i klubben.
Inget krav på betald avgift för 2019, frågor gällande styrelsen kan komma tas separat.
Tisdagen den 26e februari på Toröds gård. Kl 17.00
Vägbeskrivning. På vägen mellan Stora höga och Jörlanda.
Från Stora Höga tag första vänster efter bensinstationen och Arenan. Efter ca 1 km tag höger mot Toröd. Följ vägen tills du ser gården på vänster sida. Det står Jörlanda IF på gaveln.
Från Jörlanda. Kör mot Stora Höga och tag första höger mot Toröd, följ vägen tills du ser gården på höger sida, det står Jörlanda IF på gaveln.
Här ligger Toröds Outdoor. Dom vill knyta samarbeten med olika föreningar gällande Outdoor- sporter.
Det finns en mycket intressant lokal som skulle passa för bouldring. Men även el-ljusspår, tennis cyckling, omklädning och bastu…
Det finns även någon liten klippa och bouldring i området.
Bland annat i dagordningen
* Val av styrelse, det kommer behövas minst en ny person som engagerar sig i styrelsen.
* Klubbens verksamhet, vad vill vi satsa på?
   Flytta in på Toröds gård, ev bygga klättergym.
   Utomhus, ta hand om och utveckla nya och gamla klippor.
Tacksam för svar/ synpunkter.. Svara gärna om ni kommer..
Andreas Ljungqvist
Ordförande