Inbjudan årsmöte 2021

Hej alla medlemmar och förhoppningsvis nya medlemmar år 2021.Först vill vi i styrelsen tacka alla som hjälpt till i Toröd med byggnationen av klätterhallen samt alla våra sponsorer, det kommer bli toppen när vi får öppnat klätterhallen. Årsmötet 2021 kommer att hållas söndagen den 28/2-2021 kl. 11.00.Tidigare styrelse kommer att mötas fysiskt men övrig medlemmar kommer kunna vara med på mötet digitalt via skype, teams eller liknande, återkommer närmare datumet med länk och beskrivning om hur man kopplar upp sig. Alla som vill får delta i mötet men endast de som betalt medlemsavgift för 2021 har möjlighet att rösta. Så vi ber er som inte redan har betalt att gå in och betala årsavgiften.