Inomhus

Sundahallen

Tillsvidare är väggen i Stenungsunds arena stängd pga pandemin och att väggen behöver renovering och besiktning. Förhoppningsvis klart till hösten 2021.

Toröd

Öppet från 15 mars 2021

Boulderhall i närheten av Stora höga och Jörlanda. Är i nuläget under uppbyggnad där en av 4 sektioner är klara.

Priser

 • Medlemsavgift
  • Medlemsavgift: 275 kr
  • Stödmedlem: 200 kr
  • Ungdomsmedlem under 15 år: 200 kr
 • Träningsavgift Toröd (Endast prova på som inte kräver medlemskap i klubben)
  • Helår: 1000 kr
  • Terminsavgift Höst / Vår: 600kr (300 kr våren 2021 pga pandemin och sen öppning.
  • Prova på 80 kr
  • Barn/Ungdom under 15 år: Halva priset enligt ovan.
  • Hyra av utrustning: 20 kr (klätterskor, kritpåse, sele eller repbroms) 
 • Medlems- och träningsavgift är personligt och kan ej överlåtas på annan person.

INBETALNING medlemskap och träningsavgift

Betalning via swish: nr: 1230089748, märk betalningen med personummer och namn.

Eller sätt in avgiften på bankgiro nr: 142-2831.

Skriv personnummer (ååååmmdd-xxxx) i meddelande fältet. Namn och email efter så långt det får plats. Medlemskapet gäller året ut, betalning i nov-dec gäller för samma och kommande år.

Komplettera med ett e-mail till kassor@stenungsundsklatterklubb.se med namn, adress, telefonnummer och om du har några frågor eller synpunkter.

Utdrag ur ORDNINGS- OCH SÄKERHETSREGLER för gymmet i Toröd

Genom att känna till våra regler, gå våra kurser och utbildningar och vara uppmärksam på vilka risker som finns för varje aktivitet minimerar vi tillsammans risken för farliga situationer och olyckor i stenungsunds klätterklubbs klätterhall.

Träning sker i enlighet med de villkor och regler som är beskrivna nedan. Villkoren gäller tills vidare. Stenungsunds klätterklubb äger rätt att ändra villkoren.

Generella regler

 • Visa respekt mot andra som vistas i hallen.
 • Klätterkurser/grupper har alltid företräde.
 • Inget ombyte i klätterhallen, använd omklädningsrummen.
 • Lämna ytterskor vid sko-gränsen.
 • Vi håller våra tillhörigheter utanför mattorna.
 • Vi klättrar inte utan skor. 
 • Husdjur får inte vistas i lokalen.
 • Vi springer inte runt i hallen.
 • Hörlurar används inte vid klättring.
 • Endast av Stenungsunds klätterklubbs godkända, organiserade aktiviteter får bedrivas i hallen.

Entré / Öppettider 

 • Stenungsunds  klätterhall i Toröd är öppen alla dagar för medlemmar som betalt både medlemsavgift och träningsavgift (endast 15år och äldre).
 • Hallen får endast användas under dagtid mellan 07:00-22:00, därefter ska hallen vara tom, släckt och låst.

Åldersgräns

 • För barn och ungdomar under 15 års ålder gäller:
  • Ska ha en medföljande vuxen, som ansvarar för barnets säkerhet i hallen.
  • Får inte säkra men gärna klättra på boulder-väggarna eller på topprep i vuxens sällskap.
  • Gym-utrustning så som hantlar, löpband, mm får ej användas. 

Bouldering

 • Inga tillhörigheter som exempelvis kritpåse, vattenflaska och borste på mattorna.
 • Vi är uppmärksamma på vad som händer runt omkring oss och rör oss aldrig under någon som klättrar.
 • Vi leker eller hänger inte på bouldermattorna utan de används bara för falldämpning.
 • Vi väntar på vår tur.
 • Vi tar av oss selen när vi bouldrar.
 • Undvik okontrollerade fall

Repklättring

 • Jag måste ha grönt kort för att få säkra på topprep.
 • Vi bär alltid rätt (grön/rött) behörighetskort väl synligt baktill på klätterselen.
 • Vi knyter bara in oss med dubbelåttan.
 • Gör alltid en stoppknut i änden av repet när du säkrar.
 • Vi står upp när vi säkrar andra.
 • Vi tar ej ner topprepen och om de redan hänger på väggen.
 • Vi knyter alltid upp knutarna från repen när vi är klara.
 • Uppmärksamma viktskillnaden och använd viktsäckar vid behov.

Ansvar & ansvarsfriskrivning

 • Klubben ansvarar inte för skada som påverkat personen p.g.a. olycksfall till följd av annan klättrares agerande eller underlåtenhet att följa ordningsregler och säkerhetsföreskrifter. 
 • All träning sker på egen risk.
 • Stenungsunds Klätterklubb förbehåller sig rätten att avbryta träning som innebär fara för kundens liv. 
 • Alla som vistas i lokalen har eget ansvar att se till att anslagna regler och säkerhetsföreskrifter är lästa och förstådda. 
 • Stenungsunds Klätterklubb ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller annan anledning, eller för skador på kundens tillhörigheter.

Säkringskurser ”grönt och rött kort”

För att säkra någon som klättrar måste du ha grönt kort, detta kort gäller på gym i hela Sverige.
Vill du ta led- och topprepskort kan du göra detta i klubben.
Alla kurser leds av auktoriserad instruktör.
Kontakta Andreas Ljungqvist 0762-056624 eller info@stenungsundsklatterklubb.se

Topprepskursen är uppdelad på två dagar om totalt ca 4 timmar.
Från 13 år, inga förkunskaper krävs.
695 kr/ person

Ledkursen är ca tre timmar.
Topprepskurs krävs.
595 kr/ person

 

 

Lämna ett svar