Inomhus

TORÖD
Boulderhall i närheten av Stora höga och Jörlanda.
Klätterväggar och Moonboard med 25 och 40 graders lutning. 2017 år grepp-sats A, B och C
Enkelt gym med hantlar, skivstång, löpband och monkey-bar.

SUNDAHALLEN
Tillsvidare är väggen i Stenungsunds arena för ungdomsgrupper och kursverksamhet. Vi utreder om vi skall öppna för alla.

ORDNINGS- OCH SÄKERHETSREGLER

Klättring är en idrott med höga krav på säkerhet. Utan tillräcklig kunskap om säkerhet kan klättring innebära fara för ditt eller andras hälsa och liv.

Genom att känna till våra regler, gå våra kurser och utbildningar och vara uppmärksam på vilka risker som finns för varje aktivitet minimerar vi tillsammans risken för farliga situationer och olyckor i stenungsunds klätterklubbs klätterhall.

Träning sker i enlighet med de villkor och regler som är beskrivna nedan. Villkoren gäller tills vidare. Stenungsunds klätterklubb äger rätt att ändra villkoren.

GENERELLA REGLER

  • Visa respekt mot andra som vistas i hallen.
  • Klätterkurser/grupper har alltid företräde.
  • Lämna ytterkläder och ytterskor vid skogränsen.
  • Vi håller våra tillhörigheter utanför mattorna.
  • Vi klättrar inte utan skor.
  • Husdjur får endast vistas i hallen om ingen annan i hallen har synpunkter, d.v.s fråga samtliga i hallen om det är ok att ta med husdjur in i hallen, husdjur skall vara bunden i sko-området hela tiden.
  • Vi springer inte runt i hallen.
  • Hörlurar används inte vid klättring.
  • Endast av Stenungsunds klätterklubbs godkända, organiserade aktiviteter får bedrivas i hallen.

ENTRÉ/ ÖPPETIDER
Klätterhallen i Toröd är öppen alla dagar för medlemmar som betalt både medlemsavgift och träningsavgift (gäller för vuxna och ungdomar över 15år).
Hallen är bemannad för att ”prova på” på onsdagar mellan 17:00-19:00, detta gäller för alla åldrar.
Övriga tider som barn och ungdomar får vistas i hallen med vuxet sällskap är:
Veckodagar (mån-fre) mellan 06:00-16:00 (onsdag 06:00-19:00)
Lördagar 06:00-18:00
Söndagar 06:00-18:00 (Dock kan det vara ungdomsträning i hallen mellan 09:00-13:00 som har företräde)
Hallen får endast användas under dagtid mellan 06:00-22:00, därefter ska hallen vara tom, släckt och låst.
Stenungsunds Klätterklubb äger rätt att göra permanenta ändringar i öppettider och utbud. Vid tävlingar och event, äger Stenungsunds Klätterklubb rätt att tillfälligt ändra öppettiderna. Vid dessa tillfälliga ändringar åligger det medlemmen att hålla sig uppdaterad via Stenungsunds Klätterklubb hemsida, Facebooksida eller via anslag på Stenungsunds Klätterklubb anläggningar.

ÅLDERSGRÄNS
För barn och ungdomar under 15 års ålder gäller:
Ska ha en medföljande vuxen, som ansvarar för barnets säkerhet i hallen.
Får inte säkra men gärna klättra på boulderväggarna eller på topprep i vuxens sällskap.
Gym-utrustning så som hantlar, löpband, mm får ej användas.

BOULDERING
Inga tillhörigheter som exempelvis kritpåse, vattenflaska och borste på mattorna.
Vi är uppmärksamma på vad som händer runt omkring oss och rör oss aldrig under någon som klättrar.
Vi väntar på vår tur.
Vi tar av oss selen och kritpåsen när vi bouldrar.
Undvik okontrollerade fall

REPKLÄTTRING
Jag måste ha grönt kort för att få säkra på topprep.
Vi bär alltid rätt (grön/rött) behörighetskort väl synligt baktill på klätterselen.
Vi knyter bara in oss med dubbelåttan.
Gör alltid en stoppknut i änden av repet när du säkrar.
Vi står upp när vi säkrar andra.
Vi tar ej ner topprepen och om de redan hänger på väggen.
Uppmärksamma viktskillnaden och använd viktsäckar vid behov.

KURSER
Åldersgräns för våra topprep- eller ledkurser är satt till 15 år.
Kurser hålls främst på vår vägg i stenungsunds arena.

ANSVAR OCH ANSVARSFRISKRIVNING
Klubben ansvarar inte för skada som påverkat personen p.g.a. olycksfall till följd av annan klättrares agerande eller underlåtenhet att följa ordningsregler och säkerhetsföreskrifter.
All träning sker på egen risk.
Stenungsunds Klätterklubb förbehåller sig rätten att avbryta träning som innebär fara för kundens liv.
Alla som vistas i lokalen har eget ansvar att se till att anslagna regler och säkerhetsföreskrifter är lästa och förstådda.
Stenungsunds Klätterklubb ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller annan anledning, eller för skador på kundens tillhörigheter.